Geçiş Döneminde Büyüme Hormonu

Geçiş Dönemi Nedir?

Büyüme erkeklerde ortalama 16,5-17 yaş, kızlarda ise 14,5-15 yaş arasında tamamlanırken, kas kütlesi, kas gücü ve kemik mineral içeriği 20’li yaşların ortasına kadar doruk noktasına ulaşmaktadır. Büyümenin tamamlandığı ancak erişkin kemik ve kas kütlesine ulaşılmamış olan bu dönem erişkin boya ulaşıldıktan sonraki 6-7 yılı içermekte ve geçiş dönemi olarak isimlendirilmektedir.

Geçiş Dönemi ve Büyüme Hormonu Kullanımı

Doç. Dr. Erdal Eren

Çocuk Endokrin Merkezlerden Erişkin Endokrin Merkezlere Ne Zaman Gönderilir?

Büyümesi 18 yaş altında tamamlanmış̧ ergenler 18 yaşında, büyümesi 18 yaşına kadar tamamlanmamış ergenler büyüme tamamlandıktan sonra geçiş polikliniklerine yönlendirilir.

Kimler Büyüme Hormonu Almalıdır?

Çocukluk döneminde büyüme hormon (BH) eksikliği başlayan ve BH tedavisi alan ergenlerin geçiş ve erişkin dönemde bu tedaviyi alıp almayacağı yönünde değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Çocuğun Büyümesi Tamamlandığında Büyüme Hormonu Tedavısı Sonlanmalı mı?

Olgular yeniden test yapılarak değerlendirilmelidir.

Tekrar Test Ne Zaman Yapılmalı?

Büyüme hızı yılda 1,5-2 cm yıl olduğunda veya kemik yaşı kızlarda 14,5, erkeklerde 16,5 yaşa gelen çocuklar büyüme hormonu kesilerek tekrar test acısından değerlendirilir. Klinik uygulama rehberlerinde ve uzlaşılarda BH tedavisinin kesiminden 1-3 ay sonra tekrar testi önerilmektedir.

Kimlerde Tedavi Devam Eder?

Çocukluk döneminde izole (sadece BH eksikliği) hormon eksikliği olan olgulara tekrar test yapılmalıdır. Ancak BH’ye ilaveten birden fazla hormon eksikliği olan olgularda (tümör sonrası eksiklik gelişmiş veya doğuştan eksik olan olgular) tekrar test yapmadan büyüme hormonun tedavisine devam edilebilir.

Geçiş Döneminde Büyüme Hormonu Tedavisi Neden Önemli?

Büyüme hormonu eksikliği devam eden ergenlerde büyüme tamamlandıktan sonra daha düşük dozda verilen büyüme hormonu çocuğunuzun kemik kitlesinin daha iyi olması için gereklidir.

Sonraki sayfa
Takip Süreci