Boy kısalığının hormon uygulaması dışında bir tedavisi var mı?

Prof. Dr. Betül Ersoy
Çocuk endokrinolojisi

Büyüme hormonu eksikliği (BHE) saptanmış ise büyüme hormonu tedavisi uygulanmalıdır. Ayrıca gestasyon yaşına göre küçük doğup büyümeyi yakalayamayan çocuklarda, bazı genetik ve sendromik boy kısalıklarında hormon uygulaması dışında bir tedavi yoktur.

Büyüme hormonuna direnç veya idiopatik boy kısalığı (İBK) tanısı alan çocuklarda büyüme hormonu tedavisinin uygulanması FDA tarafından onaylanmıştır.

Anabolik streoidler, hormon tedavisi alternatiflerinden biridir. Oxandrolon ve düşük doz testosteron tedavisi, lineer büyümenin kısa süreli hızlanmasına neden olur, final boyunu arttırmaz.

IGF-I’nin etkinlik ve güvenilirliğe ilişkin verileri eksiktir.

Gonadotopin Salgılatıcı Hormon analogları (GnRH-a) monoterapisinin, yetişkin boy artışı üzerine etkisi azdır ve genellikle önerilmemektedir. GnRH-a ve büyüme hormonu kombinasyon tedavisi, GnRH-a’nın en az 3 yıl süreyle kullanılması durumunda potansiyel değere sahip olabilir.

Aromataz İnhibitörleri ile kemik yaşı ilerlemesi yavaşlar. IBK’lı erkeklerde tahmini yetişkin boyunda artış saptanmasına rağmen yetişkin boy verileri mevcut değildir. İBK’lı kadınlarda kullanımı için yeterli kanıt yoktur. IBK’lı erkeklerde tedavinin uzun vadeli etkinliği ve güvenliği gösterilmemiştir.

Egzersiz ve fizik aktivitenin boy uzamasına katkısı ile ilgili kanıta dayalı bir veri yoktur. Psikolojik müdahalelerin de boya etkisi hakkında herhangi bir veri rapor edilmemiştir.