Büyüme Hormonu Eksikliği ve Tedavisi

Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı

Büyüme Hormonu Eksikliği ve Tedavisi

Ben, bu videoda büyüme hormonu tedavisinden bahsetmek istiyorum. Büyüme hormonu vücutta büyümeyi sağlayan en önemli hormondur. Beyinde hipofiz bezinden salgılanıyor ve eğer büyüme hormonu eksikliği varsa bu çocuklar boyları kısa oluyor, büyüme hızları düşük oluyor ve son boyları da yaklaşık kız çocukları için 130-140 cm, erkek çocukları için 140-150 cm oluyor. Tabii bu büyüme hormonunun eksikliğinin derecesine göre değişebilir.

Büyüme hormunu eksikliği toplumda 1/4500 ile 1/10.000 arasında görülüyor. Altta yatan çeşitli nedenleri olabilir. Doğumsal büyüme hormonu eksikliği olabilir ki bu çocuklarda 1 yaşından itibaren büyüme geri kalıyor. Edinsel yani sonradan kazanılmış nedenlerle olabilir örneğin bir beyin tümöründe olduğu gibi.

Ancak çocukların yaklaşık %50’sinde altta yatan bir neden bulunmaz ve idiyopatik büyüme hormonu eksikliği olarak tanı alır. Bu çocuklar boy kısalığının yanında yağ dokuları da artmıştır ve biraz fazla kilolu görünümleri vardır. Eğer büyüme hormonu eksikliği tanısını koyuyorsak tedavide büyüme hormonunu kullanıyoruz.

Büyüme hormonu her gün yapılan, cilt altına uygulanan bir iğnedir. Büyüme hormunu eksikliği tanısı konursa bu büyüme hormonu tedavisi vererek bu uzama sağlanır ve önemli olan erken yaşta tanı konursa tedavide daha başarılı olur ve bu çocuklar büyüme hormonu tedavisi ile hedef boylarına yani anne ve babalarına uygun boya erişirler.

Büyüme hormonu; büyüme hormonu eksikliği dışında diğer bazı hastalıklarda da kullanılabilinir. Bunlardan biri Turner sendromu-kız çocuklarında görülür- diğer bazı bulgularının yanı sıra boy kısalığı önemli bir sorundur. Büyüme hormonu tedavisi ile yine Turner sendromunda boyu uzatmak mümkündür.

Bir diğer sık kullanılan alanı gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlığı ile doğan ve büyümede yakalama yapamayan kısa boylu çocuklardır. Yine bu tip çocuklarda da büyüme hormonu tedavisi ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Büyüme hormonunun onaylı olduğu diğer bazı hastalıklar da vardır. Burada çok önemli bir mesaj; büyüme hormonunu kesinlikle reçetesiz şekilde kullanmamak gerekir. Mutlaka doktorun reçetesi ve önerisi ile kullanılır.