Büyüme tablolarının yorumlanması

Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı

Bir çocuğun boyunun normal olup olmadığını değerlendirmek için çocuğun boyunun sağlıklı çocuklardan elde edilmiş boy değerleri ile karşılaştırmak gerekir. Sağlıklı çocukların boyları büyüme ya da persantil eğrilerinde doğumdan 18 yaşa kadar olacak şekilde gösterilmiştir.

Bu büyüme eğrilerinden en alt çizgi (3.persentil) toplumun en kısa sağlıklı çocuğun büyümesini, en üst çizgi (97.persentil) en uzun sağlıklı çocukların büyümesini gösterir. Ortadaki çizgi de (50.persentil) ortalama büyüme gösteren çocukların eğrisidir.

Kızlar ve erkekler için ayrı büyüme eğrileri vardır.  Çocuğun boyu yaşına göre bu eğri üzerine işaretlenir. İşaretlenen nokta, çocuğun boy açısından hangi yüzde dilimde olduğunu gösterir. Boy, çizgilerin arasında olmalıdır.

Bir çocuk 2 yaşından itibaren hangi çizgi üzerinde ise ergenlik yaşlarına kadar o çizgi üzerinde devam eder. Bu çizgiden aşağı düşme  (isterse normal eğri içinde olsun) patolojiktir ve altta yatan neden araştırılmalıdır.