Erişkin Döneme Geçiş ve Erişkin Dönemde Büyüme Hormonu Tedavisi

Doç. Dr. Doğuş Vurallı Karaoğlan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocukluk döneminde büyüme hormonu eksikliği tanısı ile büyüme hormonu tedavisi kullanan ergenlerin geçiş döneminde ve erişkin dönemde BH tedavisi alıp almayacağı yönünde değerlendirmesi yapılmalıdır. Kalıcı BHE olgularında geçiş döneminde BH tedavisine devam edilmesi, BH tedavisinin erişkin vücut kompozisyonu ve vücut yağının bölgesel dağılımı üzerine olumlu etkisi ve kemik mineral yoğunluğunda artış sağlaması nedeniyle önerilmektedir.

Büyüme erkeklerde ortalama 16-17 yaş, kızlarda ise 14-15 yaş arasında tamamlanır. Kas kütlesi, kas gücü ve kemik mineral yoğunluğunun artması ise yirmili yaşların ortalarına kadar devam etmektedir. Büyümenin tamamlandığı ancak erişkin kemik ve kas kütlesine henüz ulaşılmamış olan bu döneme geçiş dönemi denmektedir. BHE’nin kalıcı olup olmadığının değerlendirilmesinde test tekrarı için en uygun zaman; bireyin erişkin boyunun %98-99’una ulaştığı yaş, kemik yaşının kızlarda 14-15 veya erkeklerde 16-17 yaş olması veya yeterli dozda BH tedavisi altında büyüme hızının yılda 2-2.5 cm’den daha düşük olduğu dönemdir.

Geçiş döneminde büyüme tamamlanıncaya kadar erişkin dönemde kullanılan dozlara kıyasla daha yüksek BH tedavi dozu kullanılması önerilmektedir. Büyüme tamamlandıktan sonra BH tedavisine devam edilmesi planlanıyorsa erişkin dozda BH kullanımına geçilmesi önerilir. Yan etkilere yol açmayan uygun doz sağlandıktan sonra klinik kontrollerin sıklığı yılda 1-2 olacak şekilde ayarlanabilir.