Hasta büyüme hormonu tedavisi almayı reddederse ne yapmalı?

Prof. Dr. Tülay Güran
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Büyüme hormonu tedavisi, boyu kısa ve uzama hızı yetersiz olan, anne-baba boyuna gore kısa ve laboratuvar testlerine göre büyüme hormonu tedavisinden fayda göreceğini öngördüğümüz çocuklara önerilmektedir. Bu karar ve öneri, hastanın en az 6 ay-1 yıllık klinik takip ve bir seri test sonuçlarının değerlendirilmesi sonrası yapılmaktadır.

Ancak tadavi kararı sadece tıbbi verilere dayandırılmaz. Hasta ve ailesi bilgilendirilerek ve tedavi için onam alınarak tedaviye başlanır. Tedavi altında hasta tedavi etkinlik ve güvenliği açısından izlenir. Aile ve/veya hasta tedaviyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda da hastanın boy kısalığının devam edeceği ve nihai boyunun kısa kalabileceği anlatılır ancak hasta takipten çıkarılmaz.