İzlem Süreci

Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı

BH tedavisi alan bir çocuğun hangi nedenle alıyorsa alsın (BH eksikliği, Turner sendromu, gebelik yaşına göre küçük doğan çocuk gibi) belirli aralarla muayenesi ve tetkiklerinin yapılması gerekir. 2 yaş altında 3-4 ay ara ile, 2 yaştan sonra 6 ay ara ile doktor muayenesi şarttır.  Her muayenede çocuğunuzun boyu ve ağırlığı ölçülür.  Büyümesi değerlendirilir. Ergenlik yaşlarında ergenlik durumu değerlendirilir. Tedaviye yanıt beklenen ölçüde değilse çocuğunuzun enjeksiyonlarını tam yapıp yapmadığı veya araya giren başka bir neden var mı diye araştırılır.  Gerekirse BH dozu artırılır. Büyüme yanıtı iyi ise her şey iyi gidiyor demektir.

Ayrıca genellikle 6 ayda bir kan tetkik alınarak BH tedavisinin etkinliği ve güvenirliğini değerlendirilir. Altta yatan nedene veya sonuçlara göre bağlı olarak bazı tetkikler daha sık tekrarlanabilir.

Yılda bir sol el ve el bileği grafisi çekilerek kemik yaşı değerlendirilir ve kemik yaşına göre tedavi sonunda ulaşılacak boy hesaplanır. Bu da bize ve sizlere tedavinin etkinliğini göstermek için son derece yararlı bir bilgidir.

Genellikle yılda bir BH dozu çocuğunuzun kilosuna göre ayarlanır.

BH tedavisi gibi önemli bir tedavinin doğru uygulanması, doğru doz verilmesi ve izlenmesi son derece önemlidir.