Büyüme Hormonu Eksikliği

Büyüme Hormonu Eksikliği ve Tedavisi

Prof. Dr. Feyza Darendeliler

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ (BHE) NEDİR?

BHE, farklı şekillerde ortaya çıkabilir. En sık görülen nedeni vücudun normal büyümeyi uyarmaya yetecek kadar büyüme hormonu üretmemesidir. BHE olgularının yarıya yakınında eksikliğin tam nedeni bilinmemektedir. BHE olan çocuklarda doğumdan kısa süre sonra veya erken çocukluk döneminde büyüme yavaşlar veya durur.

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ NASIL BELİRLENİR?

BHE bir dizi test sonrasında belirlenir. Çocuğunuzun kemik yaşını belirlemek için sol el ve elbileği filmi çekilir. Kemik yaşı büyümenin ne kadar ilerlediğini gösterir ve çocuğun takvim yaşıyla karşılaştırılır. Çocuk yeterince büyüme hormonu salgılamıyorsa, kemik yaşı takvim yaşına göre geride olacaktır.

Nedenin gerçekten büyüme hormonu eksikliği olduğunu belirlemek için bir endokrinolog tarafından büyüme hormonu salgılamasının test edilmesi gerekir. Kandaki hormon düzeyleri değiştiğinden, hipofiz bezi uyarılmalı ve düzenli aralıklarla kan örneği alınarak yanıtı ölçülmelidir. Bu test genelde hastanede sabahtan itibaren yarım gün geçirilmesini gerektirir.

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

İlk olarak çocuğunuzun diğer çocuklar gibi büyümediğini fark edebilirsiniz. Çocuk yaşıtlarından daha küçüktür ve bu onun hem fiziksel, hem de hem duygusal sağlığını etkileyebilir.

BHE, farklı şekillerde ortaya çıkabilir. En sık görülen nedeni vücudun normal büyümeyi uyarmaya yetecek kadar büyüme hormonu üretmemesidir. BHE olgularının yarıya yakınında eksikliğin tam nedeni bilinmemektedir. BHE olan çocuklarda doğumdan kısa süre sonra veya erken çocukluk döneminde büyüme yavaşlar veya durur.

BHE nedeniyle ‘küçük’ ve ‘farklı’ olarak nitelenmekle bağlantılı duygusal sorunlar da çocuğunuzu olumsuz etkileyebilir. Ufak tefek olmaları nedeniyle ‘şirin’ görülebilseler de, çocuklar yaşıtlarından farklı görülmekten hoşlanmazlar ve arkadaşlarıyla kardeşleri arasında kısa boyları nedeniyle dikkat çekmenin psikolojik açıdan zararlı etkileri olabilir. Bu çocukların görünümleri açısından daha hassas, zorbalığa ve alay edilmeye karşı daha duyarlı olduğu çocukluk çağında özellikle belirgin olabilir.

Diğer çocuk ve yetişkinler çocuğunuz ufak tefek olduğu için daha ‘küçük’ olduğunu varsayıp öyle davranabilirler. Öğretmenlerle bakıcılar çocukların boyuna bakarak becerileri, olgunluk ve bağımsızlıkları konusunda bir takım varsayımlarda bulunabilirler.

Sağlık çalışanlarının okul çağında çocukların büyüme ve gelişiminin izlemelerinin ve öngörülen büyüme düzenlerine uygun, beklenen bir boya doğru büyüdüklerinden emin olmalarının nedenlerinden biri de kısa boyun psikolojik sağlık üzerindeki olası etkisidir.

Büyüme hormonu tedavisi BHE olan çocukların yetişkinlikteki hedef boya ulaşmalarını ya da yaklaşmalarını sağlayabilir. O nedenle bu çocukların mümkün olduğunca erken belirlenerek tedavinin etkili olması sağlanmalıdır.

Boy ancak çocuklukta tedavi ile büyür; yetişkinliğe ulaşıldığında o fırsat kaçırılmış olur.

Önceki sayfa
Büyüme Hormonu
Sonraki sayfa
Büyüme Hormonu Eksikliği Tedavisi