Noonan Sendromu ve Kanser Riski

Noonan Sendromu ve Kanser Riski” içeriğini indirmek için tıklayınız.

Noonan Sendromu ile ilgili tüm içerikleri indirmek için tıklayınız.

Prof. Dr. Korcan Demir, Dr. Kübra Yüksek

Noonan sendromlu olguların dahil edildiği çeşitli araştırmalar neticesinde, bu sendromda başta kan ve beyin tümörleri olmak üzere çeşitli kanserlere yatkınlık bulunduğu görüşü ortaya çıkmıştır. Ancak bildirilen kanser vakalarının sayısı Noonan sendromunun toplumda görülme sıklığına oranla düşüktür. En sık bildirilen kanserler arasında başta özellikle bebeklerde görülen bir çeşit kan kanseri (jüvenil miyelomonositik lösemi), ikinci sırada ise beyin tümörleri bulunmaktadır. Noonan sendromlu olgulardan genetik sonuçları itibariyle bu tür kan kanseri gelişim riski olanların ilk 5 yaş içinde bu açıdan taranmaları gerektiği, ancak bunun dışındaki Noonan sendromlu olgularda düzenli kanser taraması gerekmediği bildirilmektedir.

Noonan Sendromunda Büyüme Hormonu Kullanımı ve Kanser İlişkisi

Dr. Kübra Yüksek

Noonan Sendromu, Kanser Riski ve Büyüme Hormonu Kullanımı

Noonan Sendromu bulunan olgularda büyüme hormonu kullanımına dair bilgiler 1987 yılından itibaren mevcut olup, bu tedavi Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 yılında resmi olarak onaylanmıştır. Noonan Sendromu olup günümüze kadar büyüme hormonu kullanan olgularda, bu şekilde bir tedavi almayan bireylere göre kanser sıklığında bir artış gözlenmemiştir. Diğer yandan, büyüme hormonu başlanan olguların yakın klinik izlemi ve klinik şüphe halinde ileri tetkiklerin planlanması gereklidir.

Önceki sayfa
Noonan Sendromunda Ergenlik