Persentil Eğrisi

PERSENTİL (BÜYÜME) EĞRİSİ NEDİR?

Çocukların gelişim sürecini izlemek istiyorsanız bu sözcüğü sıkça duyabilirsiniz. Persentil; büyüme eğrisi anlamına gelir. Çocuğun sağlık değerlendirmesinde en önemli kriterlerden birisi de büyüme ve gelişmenin takibidir. Büyümenin izlenmesinde önem verdiğimiz 3 ölçüt vardır. Kilo, boy ve baş çevresi.

Her toplumun genetik özelliklerine göre farklı bir büyüme potansiyeli vardır. O yüzden her ülke kendi toplumuna ait verilerden elde edilen eğrileri kullanmalıdır. Bu sitedeki veriler aşağıdaki çalışmadan alınmıştır:

Persentil Eğrisi

Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri

Tüm ölçümler için 3. persentil o yaş için normalin alt sınırı, 97. persentil o yaş için normalin üst sınırı, 50. persentil ise Türk standartlarına göre o yaş ve ilgili ölçüm değeri için ortalama değerleri ifade etmektedir. 3. persentil herhangi bir yaştaki ölçülen 100 çocuktan 3. sıradaki en kısa veya en zayıf normal çocuğu ifade ederken, 97. persentil ise herhangi bir yaştaki ölçülen 100 çocuktan 97. sıradaki en uzun veya en kilolu normal çocuğu ifade eder.

Kızlar ve erkekler farklı persentil (büyüme eğrileri) üzerinden değerlendirilmektedir.

Önemli olan çocuğunuzun aynı persentil çizgisi üzerinde ilerliyor olmasıdır.

PERSENTİL DEĞERLENDİRİLİRKEN GENEL YAKLAŞIM

Çocuğunuzun boyu persentil eğrisine göre %3’ün altında olması durumunda çocuk doktorunuza başvurarak ilerlemelisiniz.

Çocuğunuzun gelişiminin aynı persentil çizgisi üzerinde ilerlememesi durumunda, yani çocuğunuzun boy ve kilo gelişiminde zaman içinde bir farklılık (persentilin değişmesi, boy, kilo ve baş çevresi izleminde ani ve devam eden düşüş ve artışlar) olması durumunda mutlaka çocuk doktorunuza danışınız.

Boy, kilo ve baş çevresi değerleri dışında da çocuğunuzda büyüme geriliği olmasının bazı belirtileri olabilir. Bunlardan en yaygınları, çok sık hastalanma, iştahsızlık, okul başarasında düşüştür. Boy-kilo değerlerindeki anormalliklerin yanında, bu etkilerden bazılarını gözlemlediğiniz takdirde çocuk doktorunuza başvurunuz.