Takip Süreci

Büyüme Geriliği Tedavisinde Takip Süreci Nasıldır?

Büyüme geriliğinin etkili tedavisi için hastalığın doğru tanımlanması gerekir. Daha sonra tedavi hedefleri belirlenmelidir. Tedavi altındaki çocukların yakın takibi gerekir. Takip sürecinde tedavinin sonucu değerlendirilir. Tedavinin yetersiz olması durumunda sebeplerin belirlenmesi ve uygun doz ayarlamalarının yeniden yapılması gerekir.

Büyüme Geriliği Tedavisi Ne Kadar Süre Uygulanabilir?

Tedavi, büyüme geriliğinin nedenine göre seçilir ve çocuğun boyu, normal sınırlara gelinceye kadar devam eder. Bu süreçte büyüme çizgilerinin kapanıp kapanmadığı da kontrol edilir. Büyüme hormonu eksikliği nedeniyle tedavi olan kızlarda, boy 155 cm, erkeklerde ise 165 cm’ye ulaşınca tedavi sonlandırılabilir. Ancak çocukta kalıcı hormon eksikliği varsa tedavi ömür boyu devam edebilir.

Büyüme hormonu tedavisi, erken tanı ve tedaviye erken başlanmasıyla başarılı olabilir.

Tedavinin sonuçları her çocukta farklılık gösterebilir. Çocukların hastalıkla ilgili eğitimi ve düzenli takip edilmeleriyle, tedavi sonuçlarının iyileşmesi sağlanabilir.

Çocuklar tedaviye yeterli uyum gösteremediğinde büyüme yetersiz olabilir. Tedavinin en uygun şekilde sürmesi için yüksek motivasyon da önemli bir etkendir.

Büyüme hormonu tedavisinde izlem süreci

Feyza Darendeliler

Takip Kriterleri Nelerdir?

Büyüme hormonu eksikliği tanısı alan çocukların tedavi altında iken yakından takip edilmesi gerekir. Ölçümlerin ilk 3-6 ayda bir, daha sonra 6-12 ayda bir yapılması önerilir.

3-6 aylık aralarla yapılan bu takipler;

  • Boy ve ağırlık ölçülerek büyüme hızı ve kilo alımının tespitini,
  • 1. yıl tedavi sonucunun değerlendirilmesini,
  • Büyüme yetersizse tedavinin yeniden gözden geçirilmesini içerir.

Yılda bir sol el ve el bileği grafisi çekilerek kemik olgunlaşması değerlendirilebilir. Ayrıca ergenlik dönemine geçiş ve ergenlik ilerleme hızı değerlendirilir. En az yılda bir kez olmak üzere tiroid düzeylerinin ölçümü yapılır.

Çocuklar, başlangıçta ve her bir kontrolde yaşına uygun olarak gelişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal durumları açısından da değerlendirilmelidir. Takip boyunca varsa beraberinde ortaya çıkan diğer tıbbi sorunlar da değerlendirilmelidir. Ayrıca çocukların her kontrolde büyüme hormonu tedavisini doğru sürdürüp sürdürmediklerinin değerlendirilmesi gerekir.

Önceki sayfa
Geçiş Döneminde Büyüme Hormonu