Kırmızı Bayrak

Farklı hastalıkları erken dönemde fark etmek için kırmızı bayrak uyarılarına mutlaka dikkat edin.

SGA için Kırmızı Bayrak

Büyümede yakalama yapmayan SGA çocukların, özetle boyu 3. Persantil altında olanların, en geç 3 yaşında çocuk endokrinoloji uzmanına sevki gerekir.

SGA nedir? Gebelik haftasına göre doğum ağırlığı ve/veya boyu düşük olan çocuktur.

 • Bu çocukların %85’i büyümede yakalama yapar ve normal eğrilere girer.
 • Büyümede yakalama yapmayan SGA çocukların, özetle boyu 3. Persantil altında olanların, en geç 3 yaşında çocuk endokrinoloji uzmanına sevki gerekir.
 • Eğer, büyümede yakalama yapamayan SGA doğan çocuğun baş çevresi düşük ise, zeka ve gelişiminde gerilik varsa, vücut oranları bozuksa, veya dismorfik bulguları varsa ve anne-baba boyuna göre yakalama yapamadıysa  daha erken yaşlarda çocuk endokrin uzmanına sevki gerekir.

Turner Sendromu için Kırmızı Bayrak

Aşağıdaki belirtileri gösteren çocuklarda Turner sendromu (Bir X kromozomonun tam veya kısmi yokluğu) mutlaka düşünülmelidir.

Yenidoğan Dönemi

 • El ve ayaklarda ödem
 • Dismorfik bulgular: ensede katlantı, düşük ense çizgisi, düşük kulak, pitozis, küçük mandibula
 • Sol kalp anomalileri (aort koarktasyonu gibi)

Çocukluk Dönemi

 • Büyüme hızının azalması
 • Boyun normal eğrilere göre geri kalması
 • Boyun anne-baba boyuna göre geri kalması
 • Sık otitis medya (kulak iltihabı)
 • Dismorfik bulgular: Çok sayıda nevüsler, yüksek damak, içe dönük meme başları, kubitus valgus

Ergenlik Dönemi

 • Ergenliğin başlamaması (meme dokusu oluşmaması)
 • Adet kanamalarının başlamaması

NOT: Açıklanamayan her boy kısalığı olan kız çocuğunda mutlaka Turner sendromu düşünülmelidir.