KVKK Hasta Gizlilik Bildirimi

Bu Gizlilik Bildiriminin Kapsamı Nedir?

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak (Dernek olarak anılacaktır) , kişisel bilgileriniz ve gizlilik hakkınıza dair azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklandığı gibi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve yükümlülüklerine uygun olarak işlenmesi amacıyla sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Bu Gizlilik Bildirimi, Dernek’ın Kişisel Verilerinizi nasıl kullandığını ve bizimle Kişisel Verilerini paylaşmanız halinde başkalarının Kişisel Verilerini de içerebilir. Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımız, neden topladığımız ve kimlerle paylaşabileceğimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu Gizlilik Bildiriminde ayrıca Kişisel Verilerle ilgili haklarınız da açıklanmaktadır. Irksal veya etnik köken, siyasi görüşler, dini ya da felsefi inançlar ya da sendika üyeliğini ortaya koyan kişisel veriler ve bir gerçek kişinin benzersiz bir şekilde tanımlanması amacıyla genetik verilerin ya da biyometrik verilerin işlenmesi, sağlıkla ilgili veriler ya da genetik bilgi ya da gerçek bir kişinin cinsel yaşamı ya da cinsel yönelimi ile ilgili veriler ve mahkumiyetler, ceza kararları, para cezaları ve mahkeme ya da idari davalarda verilen diğer kararlar ile ilgili verileri içeren Hassas Kişisel Verileriniz gibi elektronik ortamda veya kağıt üzerinde saklanan Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere tüm Kişisel Verileriniz için geçerlidir.

Sizinle ilgili hangi Kişisel Verileri toplayabiliriz?

Dernek, doğrudan sizden veya sözleşmeli olduğumuz bir üçüncü taraftan gelen Kişisel Verilerinizi toplar ve işler. Kişisel Veriler sizi tanımlayan veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek olan tüm bilgileri içerir.

Topladığımız Kişisel Verilerin türleri, Dernek ile olan ilişkinizin mahiyetine ve geçerli yasalara dayanır. Sizinle ilgili olarak işlediğimiz veriler, ya bizimle olan ilişkinizin bir parçası olarak doğrudan sizden topladığımız veriler veya bizimle olabilecek diğer etkileşimleriniz aracılığıyla topladığımız verileri içermektedir.

Sizinle ilgili olarak işlediğimiz bilgiler aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini içerebilir:

 • İsim;
 • Yaş ve doğum tarihi;
 • Demografik veriler;
 • Sağlık ve diğer Hassas Kişisel Veriler;
 • Çerezlerden toplanan veriler;
 • İnternet sitesi / mobil cihaz kullanımından toplanan veriler ve analitik veriler;
 • Kişisel iletişim bilgileri (adres, telefon, e- posta adresi);
 • Katılmış olduğunuz programlar;
 • Bizimle veya internet sitemiz veya hizmetlerimizle ilgili görüşleriniz;
 • İletişim ve diğer kişisel tercihler;
 • Fotoğraflar ve videolar;
 • Ürünü (internet sitesi) tanımlayan, üretilmiş, kullanım ve tanılama verileri ve/veya
 • Ürün (internet sitesi) hizmeti ve hata verileri

Kişisel Verilerinizi nasıl kullanacağız?

Kişisel Verilerinizin işlenmesi, Kişisel Verilerinizin kaydedileceği yerleri, organize edilmesi, yapılandırılması, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, çıkartılması, danışılması, kullanımı, iletme yoluyla ifşası, yayılması, başka bir şekilde sunulması, uygun hale getirilmesi veya birleştirilmesi, sınırlandırılması, silinmesi veya imha edilmesini içermektedir.

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

 • Advers olayların işlenmesi ve bildirilmesi;
 • Ürün kalitesi ve şikayet yönetimi;
 • Gönüllü hasta katılımı ve destek platformlarının idaresi ve sürdürülmesi;
 • Bilgi ve hizmet taleplerinize cevap verilmesi;
 • Muhtemel görevi kötüye kullanma veya politikalarımıza ve prosedürlerimize uyulmamasıyla ilgili kurum içi soruşturmalar;
 • Programlarımızı ve hizmetlerimizi uygunluk amacıyla denetlemek;
 • Yasal işlemler ve resmi soruşturmalar (teminatlar, mahkeme celbi ve yasal mahkeme emirleri uyarınca);
 • Kişisel Verilerinizi işlemek için yasal yükümlülüklerimiz olduğunda.
 • Çalışmalarımızla ilgili bildirimler;
 • Genel sağlık bilgileriyle ilgili bildirimler (belirli rahatsızlıklarla ilgili bilgiler gibi);
 • Belirli hizmetler veya programlarla ilgili uygunluğunuzu belirlemek;
 • Bizimle olan etkileşimlerinizde kimliğinizin doğrulanması;
 • Bizimle olan etkileşimlerinizin (çevrimiçi ve çevrimdışı) takip edilmesi;
 • Ürünlerimiz (websitemiz) ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi;
 • İstatistiksel analiz;
 • İnternet sitesinin idaresi

Sizi bilgilendirmemiz ve onayınızı almamız gereken herhangi bir ilave amaç durumunda, Kişisel Verilerinizi bu amaçlarla işlemeden önce rızanızı alacağız.

Kişisel Verilerinizi İşleme için yasal dayanağımız nedir?

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanununun 5. ve/veya 6. Maddesi kapsamındaki yukarıda sayılan amaçlarla Kişisel Verilerinizi işlememiz için temel oluşturan geçerli yasal dayanak aşağıdakileri içermektedir:

Onayınıza dayanarak: Bazı durumlarda, Kişisel Verileriniz ve/veya Hassas Kişisel Verilerinizi toplamak ve işlemek için izninizi isteyebiliriz. Bize onayınızı vermeyi tercih ederseniz, sonraki bir zamanda, bizimle aşağıdaki “bizimle iletişime geçin” bölümünde belirtildiği şekilde iletişime geçmek suretiyle rızanızı geri çekebilirsiniz (veya vazgeçebilirsiniz). Lütfen onayınızı geri çekmeniz halinde, bunun Kişisel Verilerinizin zaten gerçekleşmiş olan işlemlerini etkilemeyeceğini unutmayın. Kişisel Verilerinizi onayınıza dayanarak işlediğimiz hallerde, onayınızı aldığımız sırada size daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Geçerli yasalara uygunluk veya bir sözleşmenin ifası: Bazı özel durumlarda, ilgili bir yasaya/yönetmeliğe uygunluk (örneğin, tıbbi yönetmelikler uyarınca tıbbi cihazların kullanımını takip etmemiz gerektiğinde) veya sizin konu olduğunuz bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemek durumunda kalabiliriz. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için Kişisel Verilerinizi işlediğimiz hallerde, bu işleme faaliyetine itiraz etme hakkınız olmayacaktır, ancak yasal yükümlülüklerimizi aksatmayacağı takdirde, genellikle bu bilgilere erişme veya inceleme hakkınız olacaktır. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafı olduğunuz bir sözleşme kapsamında verilerinizi işlediğimiz hallerde, bu işleme faaliyetine itiraz edemeyebilirsiniz veya işleme faaliyetimizden vazgeçmeniz veya buna itiraz etmeniz halinde, bu durum size karşı yükümlü olduğumuz, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğümüzü yerine getirmemizi etkileyebilir.

Meşru menfaatimiz: Kişisel Verilerinizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle, bilimsel araştırmalar ve eğitim olanaklarıyla ilgili olarak sizinle iletişime geçmekle ve sizinle etkileşimlerimizi yönetmekle ilgili meşru menfaatlerimize dayanarak işleyebiliriz. Aşağıda bahsi geçen diğer haklara ilaveten, Kişisel Verilerinizin bu şekilde işlenmesine itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır. İtirazını, aşağıda “bizimle nasıl iletişime geçersiniz” bölümünde belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçerek kaydettirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi kime ve ne zaman ifşa edeceğiz veya kiminle paylaşacağız?

Kişisel Verilerinizi, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde aşağıdaki kuruluşlarla paylaşacağız veya bu kuruluşlara ifşa edeceğiz:

Aşağıda belirttiğimiz gibi, Türkiye’deki veya yurtdışındaki iş ortaklarımız.

Yukarıda bahsi geçen Kişisel Verileriniz ile ilgili işleme amaçlı (iş ortakları ve hizmet sağlayıcılar, sunucular, veritabanları, bulut platformları dahil) faaliyet veya işlevler gerçekleştirmek için bizim adımıza hizmet vermesi için anlaştığımız Türkiye’deki veya yurtdışındaki üçüncü taraflar. Eğer böyle bir anlaşma yaparsak, bizim adımıza hareket eden üçüncü şahısların, onlarla paylaştığımız Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumasını şart koşarız. Bu üçüncü taraflar Kişisel Verilerinizi, bize hizmet sağlamak, bizim adımıza hizmet vermek veya geçerli yasalara veya yönetmeliklere uymak için gerekenden başka herhangi bir amaç için kullanmayacaklarını veya ifşa etmeyeceklerini sözleşmeyle kabul etmelidir.

Devlet kurumları, denetçiler ve yetkililer. Eğer size, bize sunduğunuz hizmetlerle ilgili ödeme yapıyorsak, kişisel verilerinizi, bizimle olan mali ilişkiniz ve bizim tarafımızdan size ödenen tutarlar da dahil olmak üzere, ruhsatlandırma faaliyetlerimizle ilgili resmi makamlara, denetçilere ve kurumlara, izinli bilgi taleplerine yanıt olarak veya yasaların, yönetmeliklerin veya endüstrinin kurallarının gerektirdiği diğer şekillerde ifşa edebiliriz.

Kişisel Verilerinizi nasıl koruyoruz?

Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa ve imhaya karşı korumak için endüstride standart olan idari, teknik ve fiziksel koruma tedbirlerini kullanıyoruz. Kişisel Verilerinize erişimi yalnızca söz konusu erişim için işle ilgili meşru bir gereksinimine sahip olan ve adımıza hareket eden çalışanlar ve üçüncü taraflarla sınırlandırmaktayız. Kişisel Verilerinizi, yalnızca Kişisel Verilerinizin bu Gizlilik Bildirimine ve gizlilik politikalarımıza ve prosedürlerimize uygun bir şekilde korunacağına dair yazılı güvenceler aldığımız hallerde, adımıza hareket eden üçüncü taraflara aktaracağız.

Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklamaktayız?

Kişisel Verileriniz bizimle olan ilişkiniz süresince saklanacaktır. Sizinle ilgili olarak topladığımız Kişisel Verileri Kurumsal Kayıt Saklama Politikamıza uygun şekilde depolayacağız ve saklayacağız, sonrasında ise söz konusu veriler arşivlenecek veya silinecektir. Size karşı yükümlülüklerimizin devam etmesi ya da yerel yasaların gerektirmesi halinde, belirli bilgilerin daha uzun süreyle saklanabileceğini unutmayınız.

Haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddesi uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Veriler işleniyorsa bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerin işlenmesinin amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını öğrenmek,
 4. Kişisel Verilerin ülke içinde veya yurt dışında transfer edildiği üçüncü tarafların kim olduğunu bilme,
 5. Eksik veya yanlış bir şekilde işlenmesi halinde Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesi veya imha edilmesini talep etme,
 7. (e) ve (f) fıkralarına göre yapılan işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme,
 8. İşlenmiş Kişisel Verilerin otomatik sistemler tarafından özel analizi yoluyla ortaya çıkan ve aleyhinize olan bir sonuca itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğrandığı takdirde oluşan zararın telafisini talep etme.

Bu haklardan herhangi birinden faydalanmak için, lütfen “bizimle iletişime geçin” bölümündeki formu doldurarak iletişime geçiniz. Ayrıca, haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz hallerde, denetleme makamına (aşağıda “çözümler” başlığı altındaki ayrıntılara bakınız) bir şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. 

Bu Gizlilik Bildiriminde revizyon yaparsak ne olur?

Muhtelif zamanlarda yasal yükümlülüklerimizdeki veya Kişisel Verilerinizi işleme yollarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla bu Gizlilik Bildiriminde değişiklikler yapabiliriz. Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili esasa ilişkin her türlü düzenleme size bildirilecek olup söz konusu düzenleme, size bildirildiği zaman geçerli hale gelecektir.

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bizimle nasıl iletişime geçersiniz?

Aşağıdakiler için altta verilen bilgileri kullanarak Dernek’ın Yerel Gizlilik Sorumlusuyla (YGS) iletişime geçiniz:

 • Soru sormak;
 • Bir endişeyi bildirmek veya şikayette bulunmak;
 • Bir programdan veya hizmetten çekilmek ve / veya
 • Yukarıda listelenen herhangi bir hakkınızı kullanmak.

Posta Adresi:

Nevbahar Mah. Ahmet Hikmet Sok. Yayla Apt. No:21 34096 Fındıkzade – İstanbul

Elinizde hangi çözüm olanakları var?

Gizliliğiniz ve veri koruma haklarınız hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bir sorunu doğrudan bizimle çözemezseniz ve şikayette bulunmak isterseniz, lütfen Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile iletişime geçiniz.