Büyüme hormonu yetersizliğinde yapılan testler

Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı

Büyüme hormonu eksikliği düşünüldüğünde uyarı testleri yapmak gerekir. Tek bir kan örneğinden aldığınız büyüme hormonu değeri sağlıklı çocuklarda da büyüme hormonu eksikliği olanlarda da düşüktür ve tanıda işe yaramaz. Belirli uyaranlar verilerek elde edilen büyüme hormonu düzeyleri çok değerlidir ve tanı koydurur. Bu uyaranlar testin yapılacağı sabah genellikle ağızdan alınan klonidin, L-dopa gibi tabletlerdir. Bunlar büyüme hormonu düzeyini uyarır. Yarım saat aralarla yaklaşık 2 saat boyunca kan alınır.

Büyüme hormonu eksikliği tanısı koymak için sıklıkla 2 test gereklidir. Bu testlerde büyüme hormonu düzeyinin 7 ng/mL olması tanıyı koydurur.

Testler ile ilgili bilgiyi doktorunuzdan elde edebilirsiniz. Bu testlerin yan etkileri çok ciddi değildir ve büyüme hormonu eksikliği tanısı için şarttır.