Büyümede Temel Kavramlar

Doç. Dr. Korcan Demir
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı

Büyüme, anne karnında başlayıp ergenliğin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Büyümeye etki eden birçok etken bulunmaktadır. Normal büyüme; vücut ağırlığı, boy ve baş çevresinin yaş, cinsiyet ve aile özelliklerine göre beklenen düzeyde olması ve ilerlemesi olarak tanımlanabilir.

Büyümenin doğru bir şekilde takip edilebilmesi için kliniklerde büyüme eğrilerini kullanıyoruz. Bu eğrilerin hazırlanması için önce her iki cinsiyetteki sağlıklı çocuklarda ölçümler yapılır. Her yaş için aynı cinsiyetten çocukların ölçüm sonuçları önce en küçükten en büyüğe doğru sıralanır. Ölçümlerin ortada kümelendiği, en düşük ve en yüksek ölçümlere sahip olan çocuk sayısının benzer düzeyde azaldığından emin olunduğunda belli formüllerle orta, alt sınır, üst sınır ve ara değerler belirlenir. Persentil adını verdiğimiz bu değerler her yaş için bir araya getirildiğinde ortaya büyüme eğrileri çıkar.