Ergenlik dönemindeki hastalarda nelere dikkat edilmelidir?

Prof. Dr. Semra Çetinkaya
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları

Ergenlik dönemi, cinsiyete özgü hormonal değişimlerin olduğu, vücut şeklinin cinsiyete özgü değişimler gösterdiği, hızlı büyümenin gerçekleştiği, kızlarda adet görme sürecinin, erkeklerde sakal tıraşı olma sürecinin tamamlandığı, bu fiziksel değişimlerin yanı sıra kişiliğin oluştuğu, benlik algısı ve benlik saygısının geliştiği erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönem ergenler için ebeveynlerle çatışmaların olduğu, riskli davranışların alınabildiği, stres-kaygı-depresyon gibi durumların sık görülebildiği bir dönemdir. Bu dönemde özellikle tedavi uyumu bozulabilir. Tedavi uyum sorununun en fazla büyüme hormonu tedavisi uygulaması, ergenin kendisine bırakılmış ise görülmektedir. Bu süreçte ebeveynler ergene anlayışla, sabırla ve iyi niyetle yaklaşmalı, ergene karşı otoriter ve kontrolcü bir tavır sergilememelidirler. Ebeveynler, büyüme hormonu tedavi uygulamalarını ergen ile birlikte yapmalı ve ergenin sorumluluklarını paylaşmalıdırlar. Ergenlerin sağlıklı beslenmesi, düzenli uyku uyumasının sağlanması, düzenli bir spor aktivitesi yapması, internet kullanımı konusunda eğitilmesi, gerekli hallerde psikolog desteğine ulaşması sağlanmalıdır. Ergenlerde stresle baş etme becerilerinin güçlendirilmesi açısından düzenli ve sık takipler önemlidir.