Geçiş Dönemi ve Büyüme Hormonu Kullanımı

Doç. Dr. Erdal Eren
Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Herkese merhaba Doç. Dr. Erdal Eren ben.

Bugün size geçiş dönemini ve bu dönemde büyüme hormonu kullanımı hakkında bilgi vereceğim. Geçiş aslında çocukluktan erişkinliğe bir köprü vazifesi gören köprü dönemidir. Psikolojik, sosyal ve hormonel olarak çocukluktan yetişkinliğe geçiş, ergenlikten yetişkinliğe bir geçiş dönemidir.

Erkekler de genellikle 16,5-17, kızlar da ise 14,5-15 yaşlarında büyüme durur. Bu iki cinsiyet arasındaki fark genelde iki yıldır. Fakat büyüme durmasına rağmen; kemik kitlesi, kas kitlesinin erişkin hale gelmesi 20’li yaşlara kadar devam eder. İşte bu yüzden geçiş dönemindeki hormonal düzenlemeler, hormonlar oldukça önemlidir. Çocuk endokrin merkezlerden erişkin merkezlere erişkin endokrin merkezlerine bazı üniversitelerde bazı kliniklerde geçiş poliklinikleri vardır.

Aslında bazı hastalıklar için 16 yaşından sonra başlayarak bu geçişin yapılması gerekir. En geç dönem ise 18 yaşında yapılması gerekir. Biz de kliniğimizde 17-18 yaşlarından başlayarak kronik hastalıkları geçiş polikliniğine devrediyoruz.

Kimler büyüme hormonu almalıdır? Çocukluk döneminde büyüme hormonu alan bazı olgular geçiş polikliniklerinde değerlendirilerek tekrar büyüme hormonu alıp almayacağına karar verilmelidir. İşte bu olguların büyüme hormonu alıp almaması için tekrar test yapılması gerekiyor. Bir grup var ki; ki bunlar genelde hipofis patalojileri olan yani hipofiz bölgesinde birden fazla hormon eksikliği varsa bu doğuştan da olabilir veya hipofiz bölgesine cerrahi uygulanmış olabilir, işte bu hastalarda tekrar test yapmaya gerek olmadan büyüme hormonu tedavisi devam edebilir. Ancak erişkin dönemde kullanılan büyüme hormonları çocukluk dönemine göre daha düşük dozdadır ve o şekilde devam edilmesi gereklidir. Kemik ve kas kitlesi için de büyüme hormonu gereksinimine ihtiyaç vardır.

Teşekkür eder; sağlıklı günler dilerim.