Noonan Sendromunda Büyüme Hormonu Kullanımı ve Kanser İlişkisi

Dr. Kübra Yüksek

Noonan sendromu bulunan olgularda kanser sıklığını araştıran ama yöntem konusunda farklılıklar içeren çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Kanser riskinin arttığını gösteren çalışmalar olmakla beraber herhangi bir risk artışı saptanmayan araştırmalar da mevcuttur. Noonan sendromu bulunan olgularda büyüme hormonu kullanımına dair bilgiler 1987 yılından itibaren mevcuttur. Bu tedavi Amerika Birleşik Devletleri’nde 2007 yılında resmi olarak onaylanmıştır. Büyüme hormonu kullanımının Noonan sendromunda kanser riskini arttırdığına dair kesin bir bulgu yoktur. Diğer yandan büyüme hormonu başlanan olguların belli kanserlerin gelişimi açısından yakın takip edilmesi önerilmektedir.