Noonan Sendromunda İzlemde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dr. Semra Çetinkaya

Noonan sendromlu çocuk ve adolesanların izlemi çocuk endokrinoloji hekiminin detaylı bir değerlendirmesi ile başlar. Muayenede ciltte kanama eğilimine ait morluk gibi bulgular değerlendirilir. Dişlerde düzensiz yerleşim sorunlarına bakılır. İşitme sorunu açısından ses tonu, sorulara yanıt durumu değerlendirilir. Gelişimsel gerilik, dikkat eksikliği açısından muayene sırasındaki davranışlar gözlemlenir. Nöro-gelişimsel değerlendirme yapılır. Göz kırma kusurları açısından yakını ve uzağı görme durumu sorgulanır. Şaşılık açısından göz hareketleri değerlendirilir. Kalp sorunları açısından detaylı muayene yapılır. Skolyoz açısından omurga ve postür muayenesi yapılır. İnmemiş testis gibi problemler açısından detaylı ergenlik muayenesi yapılır. Mevcut sorunların tespitinden sonra Noonan sendromlu çocuk ve gençler ilgili branştan hekimlere ve bölümlere yönlendirilirler. İzlem sürecinde var olan sorunların ilerleme durumu ve yeni gelişebilecek sorunların değerlendirilmesi düzenli olarak yapılmaya devam edilir.