Prematüre Bebeğin Büyümesi

Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

Dünyaya gelmek için biraz sabırsız davranıp zamanından önce doğan bebeklerdir.

Normalde annenin son adet tarihine göre hesaplandığında 40 hafta sonra doğması gerekirken 37 haftadan erken doğan bu bebeklere “olgunlaşmamış” da denir.

Son zamanlarda yardımcı üreme tekniklerinin artması, sezaryen ile doğumlar, ileri anne yaşı gibi etkenler premature doğum olasılığını artırmıştır.

Her ne kadar bu bebekler bir takım sağlık sorunları açısından risk taşıyor olsalar da aslında çoğunluğu sağlıklı çocukluk dönemi geçirirler.

Sağlıklı olmanın en iyi göstergesi de büyümesinin yeterli olmasıdır. Büyüme de bebeğin kilo, boy ve baş çevresi ölçümleri ile takip edilir.

İdeal büyüme, anne karnında iken beklenen büyümesine eşit bir şekilde büyüme göstermesidir. Prematüre bebekler ideal olarak onlar için özel hazırlanmış büyüme eğrileri ile takip edilirler. Ancak bebek doğduktan sonra normal doğması gereken yaş olan 40 haftaya ulaştığında, bu bebek için artık düzeltilmiş yaş kullanılarak zamanında doğan bebekleri için kullanılan büyüme eğriler kullanılabilir.

Düzeltilmiş yaş; bebek ne kadar erken doğarsa o kadar ki haftası mevcut haftasında çıkarılır. Genellikle ilk 3 yıl yaş hesaplanırken bu düzeltme yapılarak büyüme değerlendirilir.

Büyümenin yakalanması, bebeğin ölçümlerinin, ulaştığı yaşın ideal ortalaması olan değere gelmesidir.

İdeal büyüme için beslenmenin ideal olması gerekir. Böylece sadece büyüme değil beyin fonksiyonları da olumlu etkilenir.

Anne sütü prematüre bebeklerin beslenmesinde şüphesiz ilk tercihtir. Bununla birlikte prematüre bebeklerde protein, kalsiyum, fosfor, çeşitli mineral ve vitamin desteği ve enerji içeriği daha yüksek bazı özel mamalar gerekebilir.

Sonuç olarak sağlıklı bebeklik döneminin sağlıklı erişkin dönemi anlamına geldiği unutulmamalıdır.